Novi problem(i) za Danijelu Kristić, a sve zbog pečata: Zastupnici nove većine u Skupštini KS podnijeli krivičnu prijavu!

Zasjedanja Skupštine KS neće biti, dodaje se, sve dok se pečat ne vrati u posjed sekretara Skupštine i šefice Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine KS

 

Zastupnici nove većine u Skupštini Kantona Sarajevo podnijeli su krivičnu prijavu protiv predsjedavajuće Skupštine KS Danijele Kristić.

„S obzirom da je nastao pravni haos u KS, zbog nemogućnosti objave odluka u Službenim novinama, i to Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine KS i Odluke o izboru predsjedavajućeg Skupštine KS od 28.12.2019. godine, a sve u skladu sa Zakonom o objavljivanju propisa i drugih akata u Službenim novinama“, navodi se u prijavu koja je u posjedu portala Vijesti.ba

 

danijela-kristic-krivicna-1

Kako se ističe član 8. navedenog zakona glasi: „Ovlašćuje se sekretar Skupštine KS da Ugovorom sa izdavačem uredi odnose iz stava 3. prethodnog člana, a naročito: o roku u kome se objava akata mora izvršiti, o redoslijedu objavljivanju akata, o obavezi da akti moraju biti potpisani i ovjereni, o načinu finansiranja usluga, o pretplati na Službene novine, o prodaju pojedinih brojeva pristupu bez naknade Službenim novinama objavljenim na web stranici izdavača, kao i druga međusobna prava i obaveze.

Loading..

 

danijela-kristic-krivicna-2

Zatražili su da u se u što kraćem roku poduzmu sve pravne radnje da bi ove odluke bile ovjerene i objavljenje u Službenim novinama KS.

„Napominjemo vas da je pečat i dalje kod gospođe Danijele Kristić i ista ga koristi na način da selektivno ovjerava akte. Pred nama je zaista težak period, jer se mora donijeti odluka o privremenom finansiranju potreba KS za period 01.01.- 31.03.2020. godine“, kaže se u prijavi koja je proslijeđena Tužilaštvu KS.

Zasjedanja Skupštine KS neće biti, dodaje se, sve dok se pečat ne vrati u posjed sekretara Skupštine i šefice Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine KS.

 

Izvor: (DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/ad)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*